Landkreis Schwäbisch Hall

Seitenbereiche

A-a a-A

Volltextsuche

Doradztwo i wsparcie w powiecie Schwäbisch Hall (Beratung und Unterstützung)

Szczególnie w pierwszym okresie po przyjeździe z pewnością pojawi się wiele pytań i problemów, z którymi przyjdzie się Państwu zmierzyć. Nie należy się zniechęcać! W "powiecie Schwäbisch Hall" jest wielu urzędników i wolontariuszy, którzy chętnie udzielą Państwu pomocy.

Placówki Doradztwa Migracyjnego dla Dorosłych Imigrantów - (MBE):

Migrationsberatung bei der Arbeiterwohlfahrt
(Doradztwo migracyjne przy Związku Opieki Społecznej dla Robotników)
AWO Schwäbisch Hall
Mohrenstr. 9
74523 Schwäbisch Hall

Pani Exter,                Tel.: 0791 97004-33
Pani Volkert              Tel.: 0791 97004-34
Napisz e-mail
www.awo-sha.de

Migrationsberatung bei der Caritas
(Doradztwo migracyjne przy Caritasie)

Caritas Schwäbisch Hall
Kurzer Graben 7
74523 Schwäbisch Hall

Panie Glaubitz                 Tel.: 0791 97020-0

Caritas Crailsheim
Schillerstraße 13
74564 Crailsheim

Panie Glaubitz                  Tel.: 07951 9431-20
Napisz e-mail
www.caritas-heilbronn-hohenlohe.de    

Service-Center-Help
(Centrum pomocy)

Am Markt 2 (2 piętro)
74523 Schwäbisch Hall
Tel.: 0791 493 9761, Faks: 0791 493 9762Dla osób ubiegających się o azyl:

Zobacz zawiadomienie w ośrodkach dla cudzoziemców lub zażądać od Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców:


Landratsamt Schwäbisch Hall
Amt für Migration
(Starostwo Powiatowe w Schwäbisch Hall
Urząd ds. Migracji)


Pani Hübsch

Tel:    0791 755-7987
Faks: 0791 755-7472

Napisz e-mail

 

Ponadto mogą Państwo zwrócić się o pomoc do wolontariuszy ze stowarzyszenia Freundeskreise Asyl (Przyjaciele azyl).

Landratsamt Schwäbisch Hall
Amt für Migration - Flüchtlingsbeauftragter
(Starostwo Powiatowe w Schwäbisch Hall)

Panie Borchers

Tel:    0791 755-7438
Faks: 0791 755-7495

Napisz e-mail

Pomoc w powrocie do własnego kraju:

Landratsamt Schwäbisch Hall
Amt für Migration - Rückkehrberatung
(Starostwo Powiatowe w Schwäbisch Hall
Urząd ds. Migracji - Pomoc w powrocie do własnego kraju)

Pani Kunz
Tel. kom.: 0151 52330618
Faks:        0791 755-7510
Napisz e-mailPoradnictwo migracja młodzieży (do 27 lat):

Landratsamt Schwäbisch Hall
Amt für Migration
(Starostwo Powiatowe w Schwäbisch Hall
Urząd ds. Migracji)

Panie Do

Tel:                             0791 755-7555                          
Faks:                          0791 755-7510                        

Telefon komórkowy:   0151 61871216

Napisz e-mailDoradztwo w zakresie integracji na rynku pracy osób wysiedlonych w dzielnicy:

Landratsamt Schwäbisch Hall 
Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement
(Starostwo Powiatowe w Schwäbisch Hall)
                           

Pani Hoffmann

Tel:    0791 755-7214
Faks: 0791 755-7399

Napisz e-mail

www.zuwanderung.wfgsha.deDla późnych przesiedleńców:

Freundeskreis Brücken (Przyjaciele Brücken)

 

Pani Finger-Klett,   Tel.: 0791 59007
Panie Schmunk,     Tel.: 0791 857733

 

 

Centra doradztwa w sytuacjach kryzysowych w powiecie Schwäbisch Hall (Beratungsstellen in Notsituationen im Landkreis Schwäbisch Hall)

1. Doradztwo na rzecz dłużników (Schuldnerberatung)

Jeżeli mają Państwo długi i nie są w stanie podołać ich dalszej spłacie, należy możliwie najszybciej poszukać porady. Najpierw jednak powinni Państwo dowiedzieć się u swojego kredytodawcy, czy istnieje możliwość odroczenia spłaty należności. Jeżeli to się nie uda, należy skorzystać z usług doradztwa na rzecz dłużników (Schuldnerberatungsstelle) w swoim powiecie.


Informacje w powiecie Schwäbisch Hall otrzymają Państwo pod następującym adresem:

Landratsamt Schwäbisch Hall
Schuldnerberatung
(Starostwo Powiatowe w Schwäbisch Hall
Doradztwo długu)

Münzstraße 1
74523 Schwäbisch Hall

Tel.: 0791 755-7226
Napisz e-mail2. Poradnictwo dla kobiet w ciąży (Schwangerschaftsberatung)

Punkty konsultacyjne udzielają porad kobietom w ciąży, które mają problemy o podłożu osobistym, społecznym, prawnym i finansowym, oraz w przypadku problemów związanych z ciążą i niepewnością co do przyszłości własnej i dziecka. Ponadto placówki te są uprawnione do wystawienia zaświadczenia o skorzystaniu z poradnictwa (Beratungsnachweis), które jest wymagane do przeprowadzenia legalnej aborcji. Usługi w zakresie doradztwa są bezpłatne i ściśle poufne. Oferta usług doradczych skierowana jest także do partnerów i członków rodziny.

Punkty konsultacyjne w powiecie Schwäbisch Hall:

Haus der Diakonie (Dom Diakonii)
Mauerstraße 5
74523 Schwäbisch Hall
Tel.: 0791 94674-27

Haus der Diakonie (Dom Diakonii)
Kurt-Schumacher-Str. 5
74564 Crailsheim
Tel.: 07951 96199-10

PRO Familia
Katharinenstraße 9
74523 Schwäbisch Hall
Tel.:  0791 7384
Faks: 0791 857509
Napisz e-mail
www.profamilia.de

Bez wystawiania zaświadczenia o skorzystaniu z doradztwa:

Caritas-Zentrum
Kurzer Graben 7
74523 Schwäbisch Hall
Tel.: 0791 97020-0

Caritas-Zentrum
Schillerstr. 13
74564 Crailsheim
Tel.: 07951 9431-03. Poradnictwo w zakresie narkotyków i uzależnień (Drogen- und Suchtberatung)

Zależność od narkotyków lub uzależnienie oznacza fizyczną lub psychiczną zależność od określonej substancji, bez której nie można sobie poradzić. W takich przypadkach powinno się jak najszybciej poszukać pomocy i skorzystać z porad specjalistów. Pracownicy poradnictwa w zakresie uzależnień pomogą Państwu w każdym rodzaju uzależnienia i zależności.

Dla osób w wieku do 27 lat:

Jugend-Sucht-Beratung
Gelbinger Gasse 20
74523 Schwäbisch Hall
Tel.:  0791 755-7920
Faks: 0791 755-7925

Jugend-Sucht-Beratung - Außenstelle Crailsheim
Schillerstraße 8
74564 Crailsheim
Tel.:  07951 29590-12
Faks: 07951 29590-29

Godziny konsultacji:
w czwartki od godz. 16.00 do 17.00
Napisz e-mail

Godziny konsultacji:
w środy od godz. 16.00 do 17.00

Punkt konsultacyjny w zakresie uzależnień dla młodzieży ściśle współpracuje pracownikami socjalnymi pracującymi z młodzieżą pod szyldem Mobile Jugendarbeit. Pracownicy Mobile Jugendarbeit to osoby kontaktowe dla młodych przesiedleńców. Kontakt z Mobile Jugendarbeit jest możliwy pod numerami telefonów punktów konsultacyjnych w zakresie uzależnień dla młodzieży.


Dla osób w wieku do 28 lat:

Suchtberatungsstelle des Diakonieverbandes Schwäbisch Hall
(Poradnictwo ds. uzależnień dla młodzieży)
Tel.: 0791 94674-213


4. Poradnictwo z zakresu problematyki AIDS (AIDS-Beratung)

Skrót AIDS w tłumaczeniu oznacza „zespół nabytego niedoboru (rzadziej upośledzenia) odporności“. W wyniku zakażenia wirusem w układzie immunologicznym ciała człowieka rozwija się specyficzny niedobór, który prowadzi do zachorowań w wyniku infekcji zarazkami. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące AIDS, obawiają się, że zostali zarażeni, zarażeni są Państwa bliscy lub sami jesteście nosicielami, mogą Państwo zwrócić się do Urzędu ds. Zdrowia (Gesundheitsamt) powiatu Schwäbisch Hall. Na życzenie mogą Państwo wykonać w urzędzie anonimowy bezpłatny test na obecność wirusa.

Gesundheitsamt Schwäbisch Hall

(Departament Zdrowia)

Gaildorfer Str. 12
74523 Schwäbisch Hall
Tel.: 0791 5802-0

 

Gesundheitsamt - Außenstelle Crailsheim
(Departament Zdrowia - oddział terenowy w Crailsheim)

In den Kistenwiesen 2/1
74564 Crailsheim
Tel.: 07951 492-5211

 

Pomoc duszpasterską otrzymają Państwo również pod adresem:
Pomoc duszpasterska w zakresie AIDS i narkotyków (AIDS- und Drogenseelsorge)
Panie Kaier
Am Säumarkt 2
74523 Schwäbisch Hall
Tel.: 0791 4994551
Faks.: 0791 4994341


5. Wymuszone małżeństwo (Zwangsverheiratung)

Wymuszone małżeństwo stanowi naruszenie praw człowieka!

Z wymuszonym małżeństwem mamy do czynienia wówczas, gdy co najmniej jeden z małżonków nie wyraził dobrowolnej zgody na zawarcie małżeństwa, lecz został do niego zmuszony. Innymi słowy, partner nie został wybrany samodzielnie, decyzję o wyborze podjęła na przykład rodzina.

W artykule 16 ust. 2 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ czytamy:
„Małżeństwo może być zawarte jedynie za swobodnie wyrażoną pełną zgodą przyszłych małżonków“.

 
Powyższa zasada dotyczy wszystkich krajów na świecie!

Poza tym wymuszone małżeństwo stanowi naruszenie praw podstawowych, które są częścią konstytucji Republiki Federalnej Niemiec.

Jeżeli mamy podejrzenie, że ktoś mógł stać się ofiarą tego przestępstwa, można zwrócić się w Niemczech, a w szczególności w naszym powiecie, do następujących placówek konsultacyjnych:

Landratsamt Schwäbisch Hall
Jugendamt - Soziale Dienste
(Starostwo Powiatowe w Schwäbisch Hall
Urząd ds. Młodzieży - Służby Społeczne)

Tel.: 0791 755-7279 oder
Tel.: 07951 492-5145

Landratsamt Schwäbisch Hall
Amt für Migration - Jugendmigrationsberatung
(Starostwo Powiatowe w Schwäbisch Hall

Urząd ds. Migracji -
Poradnictwo migracja młodzieży)

Panie Do
Tel:                             0791 755-7555
Telefon komórkowy:   0151 61871216
Napisz e-mail

Terre des Femmes                                                
Menschenrechte für die Frau e.V.  
Brunnenstr. 128
13355 Berlin
Tel.: 030405046990
Napisz e-mail
www.frauenrechte.de

Numer alarmowy Policji: 110Frauen- und Kinderschutzhaus

(Dom Opieki nad Kobietami i Dziećmi)
Tel.: 0791 94 644 64


W tych placówkach można otrzymać pomoc i uzyskać informacje, pozostając całkowicie anonimowym (nie ma obowiązku podawania własnego nazwiska)

Nikt nie poinformuje rodziny!

Często wymuszone małżeństwa zawierane są podczas urlopu w kraju pochodzenia.
W takim wypadku możliwe jest również uzyskanie pomocy za granicą:

Niemieckie ambasady / konsulaty (Deutsche Botschaften/Konsulate):
www.diplo.de
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec (Auswärtiges Amt Deutschland):
Numer alarmowy:
(0049) 30 18 - 170 ⇒ Jeżeli podczas rozmowy telefonicznej wypowiemy słowo „Notfall“ „nagły wypadek“, zostaniemy natychmiast połączeni
z jednym z pracowników.

Weitere Informationen