Landkreis Schwäbisch Hall

Seitenbereiche

A-a a-A

Volltextsuche

Przedszkole (Kindergarten)

Rodzice mają obowiązek dbać o swoje dzieci i zapewnić im opiekę stosownie do ich wieku. Są oni w szczególności odpowiedzialni za dobrą kondycję duchową i fizyczną dziecka. Jeżeli oboje rodziców chcą pracować, a inni członkowie rodziny nie mogą zapewnić dzieciom opieki, istnieje możliwość posłania dzieci do przedszkola (Kindergarten), całodziennej świetlicy dla dzieci (Kinderhort) lub opiekunki zajmującej się dziećmi w swoim domu (Tagesmutter). Od 1 sierpnia 2013 roku przysługuje prawo do przyznania miejsca w placówkach opieki (Betreuungsplatz) dla dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia.


Odpowiedzi na pytania i informacji dot. możliwości opieki nad małymi dziećmi udzieli Państwu właściwy urząd gminy.

W przypadku, gdyby nie byli Państwo w stanie uiścić opłaty za przedszkole (Kindergartenbeitrag), muszą Państwo złożyć wniosek o pokrycie opłat za przedszkole w swoim urzędzie gminy lub Starostwie Powiatowym - Urząd ds Młodzieży (Jugendamt), dla azylantów: Urząd do Spraw Migracji (Amt für Migration) Asylbewerberleistungsgesetz AsylbLG.


Starostwo Powiatowe (Urząd ds Młodzieży) może również pomóc w znalezieniu opiekunki do dziecka (Tagesmutter).


Opiekunka zajmuje się dzieckiem we własnej rodzinie. Koszty opieki znacznie jednak przewyższają wysokość opłat za przedszkole. Starostwo Powiatowe (Urząd ds Młodzieży) pokrywa również koszty opiekunki, jeżeli spełnione są określone warunki.


Od pewnego czasu wiele przedszkoli w powiecie Schwäbisch Hall oferuje wsparcie w zakresie nauki języka dla dzieci (Sprachförderung).


Zapytajcie Państwo w swoim urzędzie gminy. Tam uzyskają Państwo informacje o ofertach. Pamiętajcie Państwo: im szybciej dziecko nauczy się języka niemieckiego, tym lepiej odnajdzie się później w szkole.

Weitere Informationen