Landkreis Schwäbisch Hall

Seitenbereiche

A-a a-A

Volltextsuche

Menü öffnen

Weitere Informationen

Informații cu privire la serviciul pentru migrație

"Oficiul pentru migraţie" din cadrul prefecturii coordonează şi reglementează migrarea persoanelor imigrante pe teritoriul landului. Este responsabil în special pentru:

 • străini
 • solicitanţi de azil, refugiaţi şi persoane tolerate
 • imigranţi de origine germanădin momentul intrării în ţară

până la dobândirea cetăţeniei sau încheierea şederii.

 

Oficiului îi revin următoarele "atribuţii":

 • rol de autoritate pentru străini şi naturalizare
 • integrare şi activităţi sociale pentru refugaţi şi serviciile aferente
 • administrarea locuinţelor pentru aceste persoane şi dreptul azilanţilor

 

"Priorităţile" în cadrul activităţii:

 • direcţionarea imigranţilor pe teritoriul landului
 • legislaţia în domeniul şederii şi muncii străinilor
 • dreptul procedural la azil şi dreptul social al solicitanţilor de azil
 • încheierea şederii în Republica Federală Germania
 • cazare, consultanţă şi asistenţă socială pentru refugiaţi şi solicitanţii de azil
 • activităţi pentru integrare
 • stabilirea cetăţeniei
 • dobândirea cetăţeniei germane prin naturalizare
 • controlul oficiilor de stare civilă
 • schimbarea de nume

Formulare

Descărcați server formulare

Contact şi program de lucruAdresa:
Landratsamt Schwäbisch Hall (Prefectura Schwäbisch Hall)
- Amt für Migration - (Oficiul pentru Migraţie)
Münzstraße 1
74523 Schwäbisch Hall

Tel: 0791/755-7494
Fax: 0791/755-7495
Scrie e-mail

Contactaţi-ne prin e-mail Program de lucru:

Luni – vineri
Luni - miercuri
Joi
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30
13:00 - 17:00
Director oficiu:
Domnul Joos
Tel:   0791/755-7500
Fax: 0791/755-7500
Scrie e-mail
Departamentele de specialitate preiau următoarele atribuţii:

Autoritatea pentru străini şi naturalizare / legislaţia stării civile

Consultanţă şi asistenţă generală, procedura acordării vizelor, declaraţii de angajament pentru invitaţii ale persoanelor străine, acordarea şi prelungirea documentelor de călătorie sau a celor înlocuitoare, autorizaţii şi obligaţii de frecventare a cursurilor de integrare, titluri de şedere (permise de şedere şi de rezidenţă), migrarea forţelor de muncă, inclusiv autorizaţia pentru străini, reglementări pentru cazuri sociale extreme şi dreptul de rămânere în Germania, constatarea şi certificarea dreptului de şedere al cetăţenilor UE, decizii conform ARB (condiţiile generale de asigurare a protecţiei drepturilor) 1/80, contravenţii şi infracţiuni, expulzarea străinilor, deportarea străinilor, asigurarea controlului autorităţii pentru paşapoarte, documente de identitate şi înregistrarea la evidenţa populaţiei.

Stabilirea cetăţeniei germane, constatarea apatridiei, naturalizări, dobândirea cetăţeniei germane prin declaraţie, precum şi menţinerea acesteia, anularea sau renunţarea la cetăţenia germană, precum şi repudierea acesteia, retragerea naturalizării, reglementări privind opțiunea aleasă, stare civilă şi control de specialitate a oficiilor de stare civilă de pe teritoriul landului, schimbări de nume de drept public, controlul asigurărilor.

Persoană de contact:
Şef departament de specialitate / director adjunct al oficiului doamna Maile
Tel:    0791/755-7262
Fax:   0791/755-7472
Scrie e-mail

Autoritatea pentru străini şi naturalizare / legislaţia stării civile

 

Integrare / Activități şi servicii sociale pentu refugiaţi

Consilierea şi asistenţa locuitorilor centrelor pentru cazare temporară, servicii conform legii serviciilor solicitanilor de azil, încadrarea asistenţilor sociali titulari, coordonarea activităţilor de asistenţă voluntară a refugiaţilor, promovarea integrării imigranţilor, aplicarea planului naţional de integrare, a planului de integrare la nivel de land şi a conceptului de integrare intern, dezvoltarea şi realizarea de proiecte de imigrare pentru imigranţi, administrarea cercului de lucru pentru migraţie şi a celui pentru fonduri sociale europene, conducerea comunităţii de lucru pentru integrare, birou de integrare pentru toţi imigranţii, centru de contact şi consiliere pentru imigranţi de origine germană şi familiile acestora, suport în integrare pentru imigranţi de origine germană, consilierea solicitanţilor de azil şi refugiaţilor în vederea repatrierii.

Persoană de contact:
Şef departament de specialitate doamna Hübsch
Tel:   0791/755-7987
Fax:  0791/755-7472
Scrie e-mail

Responsabilități manager de integrare   (Începând cu 21.03.2019)

Responsabilități cazare temporară   (Începând cu 21.02.2019)

Responsabilități prestațiile sociale pentru solicitanții de azil (Începând cu 17.07.2018)

 

Administrarea spaţiilor de cazare şi dreptul de azil

Preluarea solicitanţilor de azil, a refugiaţilor şi emigranţilor de origine germană, legislaţia contractelor de închiriere, derularea proceselor şi întreţinerea centrelor pentru cazare temporară, cazarea şi alimentarea solicitanţilor de azil, refugiaţilor şi emigranţilor de origine germană, permise de şedere şi suspendare a expulzării, preluarea unui loc de muncă, permise de părăsire a ţării, reglementări pentru cazuri sociale extreme şi legislaţia rămânerii în ţară, cereri de redistribuire, interdicţii de intrare în casă, alocarea unui spaţiu de cazare ulterior celui temporar, expulzări, deportări, procedura de protecţie legală în timpul procedurii de acordare a azilului.

Partener de contact:
Şef departament de specialitate domnul Niesner
Tel:   0791/755-7519
Fax:  0791/755-7472
Scrie e-mail

Responsabilități Administrator de imobil  (Începând cu 01.06.2018)

Responsabilități Administrarea spaţiilor de cazare şi dreptul de azil  (Începând cu 01.01.2018)

 

Weitere Informationen