Landkreis Schwäbisch Hall

Seitenbereiche

A-a a-A

Volltextsuche

Menü öffnen

Weitere Informationen

Geçiş için Göç Dairesi

Kaymakamlıktaki "Göçmenlik Bürosu" ilçeye olan göç hareketlerini koordine eder ve düzenler.

 • Yabancılardan
 • Sığınmacı, mülteci ve müsamaha gösterilen kişilerden
 • Doğu Blokundan gelenlerden

gelişlerinden vatandaşlığa kabul edilmelerine veya kalışlarının sona erdirilmesine kadar sorumludur.


Büro aşağıdaki "Uzmanlık Alanları"na sahiptir:

 • Yabancılar / Vatandaşlığa Alma Servisi ve Kişilik Hakları
 • Entegrasyon / Mülteci Sosyal Hizmetleri ve Diğer Hizmetler
 • Konaklama Yönetimi ve Sığınma Hakkı

İşin "Ağırlık Noktaları":

 • İlçedeki göç hareketlerinin kontrolü
 • Yabancılar için ikamet ve çalışma hukuku
 • Sığınma usul hukuku ve sığınmacılar hizmet hukuku
 • Almanya Federal Cumhuriyeti'nde ikametin sona erdirilmesi
 • Mülteciler ve sığınmacılar için konaklama, sosyal danışmanlık ve rehberlik
 • Entegrasyon çalışmaları
 • Vatandaşlık tespiti
 • Tabiiyete geçme yolu ile Alman vatandaşlığının kazanılması
 • Nüfus dairelerinin denetimi
 • İsim değişiklikleri


Formlar

İndirmek için  Form Sunucusu

İrtibat ve Çalışma Saatleri

Adres:
Landratsamt Schwäbisch Hall (Schwäbisch Hall Kaymakamlığı)
- Amt für Migration -  (Göçmenlik Bürosu)
Münzstraße 1
74523 Schwäbisch Hall

Tel:    0791/755-7494
Faks: 0791/755-7495
E-Posta


Çalışma Saatleri:

PZT - CUM
PZT - ÇAR
PER
08:00 - 12:00
13:00 - 15:30
13:00 - 17:00
Büro Sorumlusu:
Bay Joos
Fon:  0791/755-7500
Faks: 0791/755-7495
E-Posta
Uzmanlık Alanların görevleri:

Yabancılar / Vatandaşlığa Alma Servisi ve Kişilik

Hakları Genel danışmanlık ve rehberlik, vize işleri, davetiyeler için taahhüt beyanları, seyahat belgesi ve kimlik çıkarma ve yenileme, entegrasyon kursları için haklar ve yükümlülükler, oturma izni (ikamet ve yerleşme izinleri), üçüncü ülkelere izinler dahil iş gücü göçü, mağduriyet ve kalış hakkı düzenlemeleri, AB vatandaşlarının ikamet haklarının tespiti ve belgelenmesi, ARB 1/80 (Türkiye için AB Ortaklık Konseyi Kararı) uyarınca belirlemeler, idari suçlar ve suç duyuruları, sınır dışı etme, yabancıların sınır dışı edilmeleri ve ülkelerine geri gönderilmeleri, pasaportta, kimlikte ve bildirimlerde teknik denetim Alman vatandaşlığının tespiti, vatansızlığın tespiti, vatandaşlığa alma, beyan yolu ile Alman vatandaşlığının kazanılması ve sürdürülmesi, Alman vatandaşlığından çıkartılma, feragat etme veya vaz geçme, vatandaşlığın geri alınması, seçeneklerin düzenlenmesi, ilçe nüfus dairelerinin denetiminde medeni hal, kamuya açık isim değişiklikleri, sigorta denetimi.

İlgili Kişi:
Uzmanlık Alan Yöneticisi / yardımcısı Büro Yöneticisi Bayan Maile
Tel:    0791/755-7262
Faks: 0791/755-7495
E-Posta

Yabancılar / Vatandaşlığa Alma Servisi ve Kişilik

 

Entegrasyon / Mülteci Sosyal Hizmetleri ve Diğer

HizmetlerGeçici barınma ve son yerleşme yerlerinde yaşayanlara danışmanlık ve rehberlik, Sığınmacı Hizmet Kanunu (AsylbLG) uyarınca verilen hizmetler, asli sosyal görevli tahsisi, gönüllü mülteci desteği koordinasyonu İlçede göçmenlere entegrasyon desteği, ulusal entegrasyon planının uygulanması, ülke entegrasyon planı ve bölgeler dahilinde entegrasyon konsepti, sığınmacılar için entegrasyon projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması, göçmenlik için bölge çapındaki çalışmaların ve Avrupa Sosyal Fonu çalışmalarının yönetimi, işbirliği entegrasyonu yönetimi, tüm sığınmacılar için entegrasyon bürosu, Göçmen doğu blokundan gelenler ve aile üyeleri için başvuru ve danışmanlık merkezi, doğu blokundan gelenler için topluma uyum yardımı Sığınmacılar ve mülteciler için geri dönüş danışmanlığı

İlgili Kişi:
Uzmanlık Alan Yöneticisi Bayan Hübsch
Tel:    0791/755-7987
Faks: 0791/755-7472
E-Posta

 

Sorumlu entegrasyon yöneticisi (21 Mart 2019'den itibaren)

Sorumlu geçici konaklama (21 Şubat 2019'den itibaren)

Sorumlu Mülteci sığınma hizmetleri (17 Temmuz 2018'den itibaren)

 

Konaklama Yönetimi ve Sığınma Hakkı

Sığınmacıların kabulü, doğu blokundan gelenler, kira sözleşmesi hakkı, geçici konaklama yerlerinin işletilmesi ve idamesi, sığınmacıların konaklatılması ve ihtiyaçlarının karşılanması, doğu blokundan gelenler, ikamet izinleri ve müsamahalar, istihdam konuları, ayrılma izinleri, mağduriyet ve kalış hakkı düzenlemeleri, yeniden dağıtım başvuruları, mekanlara giriş yasağı, son yerleşme yerlerine yönlendirme, sınır dışı etme, yabancıların sınır dışı edilmeleri ve ülkelerine geri gönderilmeleri, sığınma süreci esnasında yasal korunma

İlgili Kişi:
Uzmanlık Alan Yöneticisi Bay Niesner
Tel:   0791/755-7519
Faks: 0791/755-7472
E-Posta

Sorumlu bekçiler (01 Haziran 2018'den itibaren)

Sorumlu idaresinin sorumlu Kişiler ve iltica değerlendirmesi (01 Ocak 2018'den itibaren)

Weitere Informationen